Kurucumuz

Kurucumuz Murat Bilen 9 eylül üniversitesinde okuduğu yıllarda sermaye piyasalarına ilgi duymaya başladı.
Bu ilgi bir tutkuya dönüştü ve mezun olup askerliğini tamamlar tamamlamaz finansal piyasalar içerisinde yer aldı.

Uzman olarak başladığı bu alanda çok sayıda banka ve aracı kurum yöneticiliği yaptı .

Sermaye piyasalarının Türkiye’de arzulan ölçüde gelişmemesi nedeniyle; gözlemlerini ve birikimlerini bu piyasalarda yer alması gereken, bireysel ve kurumsal adaylara daha iyi anlatılmasına adadı.

Üniversitelerde seminerler düzenledi, öğrenci guruplarına ve piyasa oyuncularına onlarca eğitimler verdi, iş adamlarına, odalara, derneklere sermaye piyasalarının işleyişi konusunda sunumlar eğitimler yaptı.

Halen ArzTürk yönetim & yatırım & danışmanlık çatısı altında Halka arz stratejileri, ve sermaye piyasaları enstrümanları üzerine eğitimler vermekte ,halka arz danışmanlığı yapmakta ve bir gazetede ekonomi köşesi yazmaktadır.